Traži
  • 1. Smještajni objekti
  • 2. Ugostiteljski objekti
  • 3. Turističke agencije
  • 4. Servisne stanice
  • 5. Garaže i parkirališta
Lokacija

BFS za garaže i parkirališta

5. Bike Friendly Standard za garaže i parkirališta

Parkinzi/garaže za kratkoročno parkiranje su dobro obilježeni, nadzirani parkirališni prostori u kojima se može na siguran način parkirati bicikl. To parkiranje najčešće traje do nekoliko sati. Najčešća mjesta na kojima je uočena potreba za ovakvom uslugom su javna parkirališta/garaže uz prirodne i kulturne atrakcije, pješačke zone, muzeje, galerije, starogradske jezgre, pećine, rijeke, jezera, slapove itd.
U ovu kategoriju spadaju i drugi objekti koji pružaju uslugu biciklistima, kao sto su: apoteke, kladionice, pekarnice, butici, pošta, telekom operateri, javne ustanove itd.

Kriteriji BFS za garaže i parkirališta

1. Parkiranje bicikla

1. Parkiranje za bicikl mora biti na dobro vidljivom mjestu na parkiralištu/garaži, na poziciji gdje bicikla ne mogu biti oštećena od strane drugih vozila. Poželjno je da to mjesto natkriveno i ograđeno (neobavezno).
2. Držači za bicikl moraju imati najmanje mjesta za 4 bicikla, te biti u visini okvira bicikla tako da se bicikl osigura za okvir (60-100 cm)
3. Na parkiranju je poželjno imati najmanje 1 vodootpornu utičnicu za punjenje akumulatorskih baterija pedeleca (električnog bicikla).

2. Oprema

Parking/garaža mora imati sljedeće:
1. Set malog alata,
2. Set prve pomoći,
3. Pumpu za pumpanje pneumatika,
4. Set alata za krpanje pneumatika.

3. Info kutak

Da imaju info kutak sa: informacijama o voznom redu javnog prijevoza, kontaktima najbližih “Bike Friendly“ usluga (servisni centri, agencije, smještaj, garaže za kratkoročno parkiranje), kontaktima hitnih službi (hitna pomoć, gorska služba spašavanja, vatrogasci, policija), biciklističkim/turističkim mapama. Informacije trebaju biti na lokalnom i engleskom jeziku.

4. Osoblje

Osoblje parkinga/garaže je informirano o potrebama cikloturista organizacijom obuke od strane menadžera/vlasnika objekta.