Traži
  • 1. Smještajni objekti
  • 2. Ugostiteljski objekti
  • 3. Turističke agencije
  • 4. Servisne stanice
  • 5. Garaže i parkirališta
Lokacija

BFS za turističke agencije

3. Bike Friendly Standard za turističke agencije

``Bike Friendly`` turističke agencije su turističke agencije koje nude usluge za cikoturizam. Uz njihovo posredovanje cikloturist može rezervirati „Bike Friendly“ smještaj, iznajmiti bicikl i opremu, prevesti bicikli i opremu na drugo odredište, organizirati izlet, paket aranžman, servisirati bicikl, dobiti informacije ...
“Bike Friendly“ agencije „rješavaju sve probleme“ vezane uz cikloturizam.

Kriteriji BFS za turističke agencije

1. Parkiranje bicikla

Parkiranje za bicikl mora biti na dobro vidljivom mjestu na samom ulazu u agenciju, na poziciji gdje bicikla ne mogu biti oštećena od strane drugih vozila. Držači za bicikl moraju imati najmanje mjesta za 2 bicikla te mogu biti fiksni ili mobilni, horizontalni ili vertikalni.

2. Usluge

Agencija mora imati:
1. Barem jednog iskusnog cikloturističkog vodiča ili pratioca koji mora biti član biciklističkog kluba
2. Mogućnost transporta cikloturista i bicikla, najmanje 2 nosača bicikla ili prikolica.

3. Oprema

Najmanje dva nosača za prijevoz bicikala, koji se mogu ustupiti rent-acar-u, taxi službi. Mora imati sljedeću biciklističku opremu koju cikloturisti mogu besplatno koristiti:
1. Set malog alata,
2. Set prve pomoći,
3. Pumpu za pneumatike,
4. Set alata za krpljenje pneumatika.

4. Info kutak

Agencije imaju info kutak s: biciklističkim/turističkim mapama, informacijama o voznom redu javnog prijevoza, kontaktima “Bike Friendly“ usluga (servisni centri, agencije, smještaj, garaže za kratkoročno parkiranje), kontaktima hitnih službi (hitna pomoć, gorska služba spašavanja, vatrogasci, policija), broja telefona taksi službe, turističke
agencije ili drugih specijaliziranih prijevoznika za prijevoz putnika. Informacije trebaju biti na lokalnom i engleskom jeziku.

5. Promocija i marketing

Agencija mora imati svoju web stranicu. Cjenik usluga koje nudi objavljen na web stranici. Cjenik mora biti i na lokalnom i na engleskom jeziku.