Što je to Bike Friendy Standard?

Bike Friendly je opće poznat sinonim za usluge prilagođene biciklistima. Usluge označene Bike Friendly oznakom su objekti/servisi/atrakcije, itd. koji zadovoljavaju minimum standarda prilagođenih cikloturistima i njihovim potrebama, tj. subjekti koji su prepoznati po svom trudu da stvore ugodnu atmosferu za cikloturiste.
Bike Friendly Standard je program kojim se, za potrebe cikloturizma, daje priznanje i certifikat pružateljima usluga koji, ispunjavajući uvjete, podržavaju biciklističke vožnje, biciklistička putovanja i biciklistička turistička iskustva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.
Namijenjen je različitim kategorijama objekata/servisa/atrakcija koji žele svojom uslugom da se što više prilagode potrebama ove specifične vrste turista. U zavisnosti, kako od vrste objekata/ servisa/ atrakcija, te njihove veličine, Bike Friendly Standard (BFS) daje mogućnosti svim zainteresiranim da se priključe ovom procesu, te stvore pogodnije uvjete u regiji za razvoj ovog specifičnog segmenta turističke ponude, te da ujedno promoviraju svoje usluge te ostvare financijsku dobit.
Sam standard i kriteriji unutar pojedinih kategorija standarda su definirani na osnovu dosadašnjih praktičnih saznanja i iskustava iz zemalja EU gdje je ovaj standard primijenjen i u upotrebi i u skladu je sa specifičnim zahtjevima ove kategorije turista.

Bike Friendy Standard

Standardizirani objekti/servisi/atrakcije, itd. koji zadovoljavaju minimum standarda prilagođenih cikloturistima.

BFS za smještajne objekte

domaćinstva, gazdinstva, sobe, apartmani, pansioni, kuće za odmor, kampovi, moteli, hoteli i hosteli.

BFS za ugostiteljske objekte

To su ugostiteljski objekti koji se nalaze na ruti kretanja cikloturista. Restorani, kafići, benzinske stanice, trgovački centri, itd.

BFS za turističke agencije

agencije koje nude usluge za cikoturizam gdjee cikloturist može rezervirati „Bike Friendly“ smještaj, iznajmiti bicikl i opremu, servisirati bicikl...

BFS za servisne stanice

Na jednom mjestu se mogu servisirati bicikli, kupiti najosnovnija oprema i dijelovi za bicikla, dobiti informacije...

BFS za garaže i parkirališta

Parkinzi/garaže za kratkoročno parkiranje su dobro obilježeni, nadzirani parkirališni prostori u kojima se može na siguran način parkirati bicikl.

Definicija cikloturizma i glavne ciljne grupe

Cikloturizam se može definirati kao turizam posebnih interesa, kod kojega se bicikl koristi kao glavno prijevozno sredstvo za dolazak do destinacije ili se rekreativno koristi tokom boravka turista u destinaciji. Cikloturizam predstavlja oblike turističkih aktivnosti s najvećom perspektivom razvoja, s predviđenim rastom u dolazećem razdoblju, te je jedna od poveznica zemalja Zapadnog Balkana. Cikloturisti su kao gosti dobri potrošači, te posjećuju niz destinacija tokom dužeg razdoblja.
Pojam cikloturizma najbolje objašnjava slijedeća definicija : Kod cikloturizma bicikl je transportno sredstvo za doživljaj na destinaciji.