O BFS procesu

Budite dio rastućeg cikloturističkog tržišta i lokalne biciklističke zajednice.

Ovim procesom upravlja Asocijacija za ekonomski razvitak REDAH (BiH) kao Regionalni tehnički sekretarijat uz pomoć Nacionalnih tehničkih sekretarijata Razvojne agencije Zlatibor (RS) i Turističkog klastera Montenegro (MNE).
Cilj Bike Friendly Standarda je dobiti povjerenje posjetilaca da subjekt koji ima istaknutu Bike Friendly Standard oznaku istinski želi pomoći cikloturistima i tretirati ih s poštovanjem i razumijevanjem.

Tko može postati nosilac Bike Friendly oznake?
Kao nosilac Bike Friendly oznake može se prijaviti bilo koji subjekt koji je kao jednu od ciljnih grupa prepoznao cikloturiste i koji ispunjava kriterije navedene u ovom vodiču.
Zainteresirani pružatelji usluga moraju biti registrirani po lokalnim zakonima.

Iskoristite pogodnosti za nosioce Bike Friendly oznake

Cijena certificiranja će biti određena ovisno o tipu standarda i objavljena u javnom pozivu za svaku zemlju. Maksimalna cijena neće biti veća od 300 eura u koju ulaze troškovi certificiranja, plus troškovi izrade info table i oznake BFS.

Proces prijave za BFS

Tehnički komiteti će jednom godišnje objaviti javni poziv za zainteresirane pružatelje usluga koji žele da se certificiraju. Proces certificikacije je podijeljen u nekoliko koraka:

1. Objavljivanje javnog poziva – tehnički komiteti će objaviti javni poziv na svojim web stranicama za zainteresirane pružatelje usluga. Javni poziv za iskazivanje zainteresiranosti će biti objavljen tokom jeseni tekuće godine a biće otvoren mjesec dana. Osoblje tehničkih sekreterijata će biti dostupno za odgovore na pitanja i davanja pojašnjenja.
2. Prijava za certificiranje – zainteresirani pružatelji usluga će na web stranicama naći prijavni obrazac za svaki od 5 kategorija standarda. Popunjeni obrazac s pratećom dokumentacijom treba poslati na određenu e-mail adresu. Prateća dokumentacija i rok za podnošenje prijava će biti definirani javnim pozivom.
3. Administrativna provjera prijava – po zatvaranju roka za dostavljanje prijava u roku koji će biti naznačen u javnom pozivu, tehnički komiteti će izvršiti administrativnu provjeru pristiglih prijava. Onim prijaviteljima koji su ispunili tehničku provjeru će biti ponuđen Ugovor o certificiranju. Po potpisivanju Ugovora napravit će se lista pružatelja usluga i dinamički plan posjete.
4. Priprema za uvođenje BFS – osoblje tehničkih komiteta će izaći na teren radi uvida u stanje objekta prijavljenog pružatelj usluga te davanje pismene preporuke šta sve treba da se uradi/promjeni da bi se ispunili uvjeti.

5. Priprema objekta prijavljenog pružatelja usluga – prijavljeni pružatelj usluga će imati rok od 1-3 mjeseca, u zavisnosti o kojem se tipu standarda radi, da ispuni zahtjeve prema kriteriju, te će po završetku i ispunjenju preporuka o tome obavijestiti tehnički sekretarijat.
6. Evaluacija prijavljenog pružatelja usluga – neovisni evaluator će izaći na teren te provjeriti da li je pružatelj usluga ispunio sve uvjete za taj tip standarda u roku definiranom u javnom pozivu. U slučaju da su svi uvjeti ispunjeni, evaluator će pismenim putem obavijestiti tehnički sekretarijat o tome. U slučaju da nisu, dat će dodatni rok pružatelju usluga za doradu i finalizaciju onoga što nije ispunjeno.
7. Dodjela BFS certifikata i table – tehnički sekretarijat će dodijeliti certifikat, tablu sa oznakom BFS i info tablu. Nositelj oznake će biti stavljen na web stranice tehničkih sekretarijata. BFS vrijedi 2 godine nakon čega je obavezna recertifikacija, a svaka recertifikacija vrijedi 3 godine.
8. Poništenje BFS certifikata – u slučaju da tehnički sekretarijat zaprimi službenu pritužbu, na nositelja standarda, prema definiranim propisima, prilikom svake pritužbe nositelj oznake će biti upozoren s nalogom da ispravi nedostatak. Ukoliko, u razdoblju od godinu dana, nositelj oznake ne ispoštuje tri (3) naloga za ispravak nedostataka, certifikat će automatski biti oduzet.

Bosna i Hercegovina

BFS Regionalni tehnički sekretarijat
Asocijacija za ekonomski razvitak REDAH
BNR 15, 88000 Mostar
e-mail: [email protected]
Tel. 036 557 210
www.redah.ba

Crna Gora

BFS Nacionalni tehnički sekretarijat
NVU Turistički klaster Montenegro
Radoja Dakića bb, IPC Tehnopolis
e-mail: [email protected]
Tel. 067 743 421
www.turistickiklaster.me

Srbija

BFS Nacionalni tehnički sekretarijat
Regionalna razvojna agencija Zlatibor
Petra Ćeloviča bb, 31000 Užice
e-mail: [email protected]
Tel. 031 523 065
www.rrazlatibor.rs