Traži
  • 1. Smještajni objekti
  • 2. Ugostiteljski objekti
  • 3. Turističke agencije
  • 4. Servisne stanice
  • 5. Garaže i parkirališta
Lokacija

Kontakt Informacije

Bosna i Hercegovina

Stupite u kontakt s nama!

BFS Regionalni tehnički sekretarijat
Asocijacija za ekonomski razvitak REDAH
BNR 15, 88000 Mostar
e-mail: bfs@redah.ba
Tel. 036 557 210
www.redah.ba

Crna Gora

BFS Nacionalni tehnički sekretarijat
NVU Turistički klaster Montenegro
Radoja Dakića bb, IPC Tehnopolis
e-mail: klastermontenegro@gmail.com
Tel. 067 743 421
www.turistickiklaster.me

Srbija

BFS Nacionalni tehnički sekretarijat
Regionalna razvojna agencija Zlatibor
Petra Ćeloviča bb, 31000 Užice
e-mail: bfs@rrazlatibor.rs
Tel. 031 523 065
www.rrazlatibor.rs