Hrvatsko planinarsko društvo PLOČNO upisano je u registar udruga Ministarstva pravosuđa i uprave ŽZH dana 26.veljače 2003. godine. Skraćeni naziv društva je HPD PLOČNO. Društvo je otvorenog karaktera u kojeg se mogu učlaniti svi građani. Društvo osim planinarskih pohoda ima u cilju organiziranje različitih akcija ekološkog karaktera i sudjelovanje u raznim akcijama općeg značaja.