Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac je općinska turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i turističkih potencijala na razini općine, planiranja i provedbe zajedničke strategije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude općine Stolac.

U nizu kulturno-povijesnih spomenika kojima ova JU upravlja je i nekropola stećaka Boljuni. Inače je UNESCO lokalitet i jedna od većih nekropola u regiji. Nekropola se nalazi u mjestu Boljuni 12 kilometara jugozapadno od Stoca. Na nekropoli je očuvano 269 stećaka, i to u dvije skupine. Ističe se velikim brojem natpisa – 19 (7 %), što je po broju natpisa na prvom mjestu u Bosni i Hercegovini. U sklopu nekropole nalazi se grob čuvenog vojvode Vlatka Vukovića na čijem križu piše: ”Ase leži dobri čoek Vlatko Vuković”. Sustavnim istraživanjem ove nekropole zaključeno je da najveći broj potiče iz doba djelovanja majstora Grubača i majstora Semorada tj, u 15 i 16 stoljeću. Uz samu nekropolu nalazi se tzv. Grčki bunar u narodu poznat kao Neveš voda.Vrijedno je spomenuti i stećak Taraha Boljunovića koji ima ukrase na svim uspravnim stranama i natpise na istočnoj i zapadnoj strani, te stećak sa likom majke koja u naručju drži dijete. Kako se nalazi na putu Stolac-Neum i zbog dobre dostupnosti i atraktivnosti često je posjećuju cikloturisti.  Zbog toga je na ovome lokalitetu planirano provesti Bike friendly certifikaciju.

 

and was